The Oslo Wall

The Oslo Wall ble bygget utenfor Kulturkirken Jakob i Oslo sommeren 2013! Ja, muren altså! I hvert fall den symbolske; i en protest mot Israels Apartheid-mur i Palestina. Nedenfor kan du lese mer om vårt vellykkede arrangement, med debatt og historikk innenfor murene, i en fullsatt kirke.

Muren i Palestina er illegal! Den er reist av Israel som skille mot den palestinske befolkningen. To befolkningsgrupper; majoritet mot minoritet, med skiller mellom dem som går langt videre enn en fysisk «mur». Israel som definert eksklusiv stat, med innebygde fordeler for den ene befolkningsgruppen, og tilsvarende diskriminering av den andre befolkningsgruppen; er det ikke slik? Jo, slik er det! Og - legger vi til, i den eksklusive tenkning at minoritetsbefolkningen, den opprinnelige i landet, er blitt drevet bort, i hundretusen-tall, for å gi rom for det som derved skulle bli majoritetsbefolkningen – ja, da er det grunnlag for konflikt!

Sionismens ideologi og okkupasjon vil naturlig nok skape en rekke konflikter mellom jøder og palestinere, kristne inkludert. Dette er konflikter som rasisme, segregering og annen forskjellsbehandling innebærer. Dette kommer tydelig fram i lover og regler, samt i det daglige liv, i et land hvor det alltid har bodd ulike folkegrupper.

Dette er ingen kritikk til jøder i sin alminnelighet! Men med dem blant dem som har latt seg prege av dette eksklusive, idéen om det utvalgte, retten til fortrinn, - og for deres egen dominans, om nødvendig å tråkke på, ja, det tør vi si, andres rettigheter (palestinernes).

Skriv på veggen!


Samtidig diskuterer vi det gjerne! Kom og bli med, lytt og tenk! Skriv noen ord på muren – den symbolske – selv! Som ved en åpen veggavis! Vi har laget et spennende program også! Velkommen.

Om muren

Israel har bygget en stor mur gjennom deler av Palestina. Den internasjonale domstolen i Haag, som er FNs domstol, har sagt at Israels mur er ulovlig. Muren gjør at Israel kan ta mer palestinsk land, avgrense palestinske vannkilder, ta over palestinsk eiendom og hindre palestinernes frie bevegelser.

Apartheid-mur

Vi kaller muren en Apartheid-mur. Det begrep kommer fra det tidligere Sør-Afrika, en stat som bygde på et grunnleggende skille – adskillelse eller apartheid – mellom de to befolkningsgrupper i landet; hvite og sorte. Det skjedde på et rasistisk grunnlag. På tilsvarende vis bygger Staten Israel på et grunnleggende skille, i Israel mellom jøder og palestinere. Muren symboliserer adskillelsen dem imellom.

Okkupant-mur

Muren kalles også Okkupant-muren, for den styrker Israels okkupasjon i landet. Den viser også Israels ekspansjon – stadig utvidelse av kontrollerte områder. Muren strekker seg rundt store kolonier, inne på palestinsk mark, som et skritt for å innlemme stadig mere land.

Koloniene er for den ene befolkningsgruppen; jøder, mens den andre befolkningsgruppen; palestinerne, skilles fra den.

Ingen «sikkerhets-mur»

Israel sier selv det er en sikkerhets-mur, det skal gjelde beskyttelse mot palestinsk militant motstand. Den internasjonale domstol har i sin vurdering, ikke godtatt dette. Tvert om sier Den internasjonale domstol at et slikt sikkerhetsargument ikke kan brukes. Israel kan ikke henvise til nødvendighet av en konstruksjon – muren – som i seg selv er ulovlig i følge internasjonal rett.

Riv muren!

Riv muren! Det er oppfordringen fra FNs domstol. Muren på okkuperte palestinske områder er illegal og må bort! Det uttaler domstolen i sin rådgivende vurdering.

Murens symbolikk

Den internasjonale domstol uttrykker sin frykt for at Israel med muren, vil ta mer land og etablere nye «fakta» på bakken. Domstolen noterer at muren bekrefter illegale tiltak truffet av Israel i forhold til Jerusalem og de jødiske settlerne. Videre peker domstolen på at muren, og Israels tiltak rundt den, medfører ytterligere endringer i den «befolkningsmessige sammensetning» i okkuperte palestinske områder.

Og til det siste: Dette rører igjen ved grunnleggende israelsk politikk, og i videre forstand; sionistisk tenkning, om å fremme formodete interesser til én befolkningsgruppe, jøder, på bekostning av andre, palestinere. Jødiske bosettere flyttes inn i nye og okkuperte områder. Den opprinnelige befolkningen; palestinerne, flyttes ut. Eller i beste fall: skal «tynnes ut». Palestinernes land og jord eksproprieres. De legges ut til den andre gruppen; jøder. Slik endres den «befolkningsmessige sammensetning». Rasisme må dette kunne kalles.

Ja, riv muren!

Riv den fysiske mur? Men riv også tenkningen bak muren: Det eksklusive, selektive, diskrimineringen; ekspansjonismen, okkupasjonen, fordrivingen; alt dette som følger av grunntenkningen i Israel; sionismen. Må det ikke rives ned?